Bankové spojenie

Slovenská sporiteľňa a.s.

IBAN: SK02 0900 0000 0051 6744 9830