Pomôžeme Vám?

kontaktujte nás: +421902 097 169

napíšte nám: obchod@belea.sk, info@belea.sk

Napíšte nám (dodacia adresa, adresa pre vrátenie tovaru):

Ivana Kviatková

Cyrila a Metoda 330/4

029 01 Námestovo

Slovensko

Zvolili ste si platbu bankovým prevodom?

číslo účtu IBAN: SK02 0900 0000 0051 6744 9830

variabilný symbol: číslo Vašej objednávky

suma: celková cena Vašej objednávky

Fakturačná adresa:

Ivana Kviatková

Cyrila a Metoda 330/4

029 01 Námestovo

IČO: 52849619

Orgán dozoru a dohľadu

Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1 
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
tel. č.: 041/ 7632 130 
fax č.: 041/ 7632 139 
e-mail: za@soi.sk